องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเชียง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง เลขที่ ๒๙๙ หมู่ที่ ๕ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๒-๒๑๙๘๓๙


บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line
รายงานข้อมูลทางการเงิน
folder งบแสดงฐานะทางการเงิน
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 27
เมื่อวาน 419
เดือนนี้ 2,556
เดือนที่แล้ว 7,349
ทั้งหมด 32,350

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันอังคาร ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง นำโดย ท่านปลัด รุ่งโรจน์ จันทะบูลย์ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง ร่วมงานกฐินอำเภอหนองหาน ทอด ณ วัดสว่างสามัคคีธรรม บ้านหนองเขื่อน ต.หนองสระปลา
ผู้โพส : สำนักปลัด อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง อำนวยการโดย ท่านปลัด รุ่งโรจน์ จันทะบูลย์ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ออกรับซื้อขยะรีไซเคิล เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้นทาง ตามหลัก ๓R จากสมาชิกกองทุนฌาปนกิจรีไซเคิลภายในเขตพื้นที่
ผู้โพส : สำนักปลัด อบต.
วันเสาร์ ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๑๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง ได้ให้การสนับสนุนรถดับเพลิง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพ เข้าร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเชียง จำนวน ๑ หลัง บ้านนางภัสพร สิทธิพรหม บ้านเลขที่ ๒๑๓ หมู่ ๑๕ จนระงับเพลิงสงบเรียบร้อย
ผู้โพส : สำนักปลัด อบต.
วันศุกร์ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์...
ผู้โพส : สำนักปลัด อบต.
วันอังคาร ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหาน
ผู้โพส : สำนักปลัด อบต.
กิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และมอบหมายงาน ซึ่งจัดขึ้นทุกวันจันทร์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แสดงออกซึ่งวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันให้เกิดในองค์กร
ผู้โพส : สำนักปลัด อบต.
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่มอบบ้านอุ่นรัก (หลังที่ 315)
ผู้โพส : สำนักปลัด อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน
ผู้โพส : สำนักปลัด อบต.
อบต.บ้านเชียง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องร้องเรียนกลิ่นเหม็นและน้ำเสียจากโรงเลี้ยงสุกรหมู่ที่ 2
ผู้โพส : สำนักปลัด อบต.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563
ผู้โพส : กองคลัง
1 - 10 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร อบต
(นายรุ่งโรจน์ จันทะบูลย์)
ปลัด อบต.บ้านเชียง ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บ้านเชียง
(นายรุ่งโรจน์ จันทะบูลย์)
ปลัด อบต.บ้านเชียง ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บ้านเชียง
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น