องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเชียง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง เลขที่ ๒๙๙ หมู่ที่ ๕ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๒-๒๑๙๘๓๙บริการข้อมูล
thumb_up facebook
รายงานข้อมูลทางการเงิน
folder งบแสดงฐานะทางการเงิน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 14
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันนี้ ศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 เป็นต้นไป อบต.บ้านเชียง ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน และสมาชิกสภาฯ ได้จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ ตามโครงการ " ปลูกป่า ป้องกันไฟป่า " ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามนโยบายของจังหวัดอุดรธานี ณ... [18 มิถุนายน 2564]
อบต.บ้านเชียง ออกรับซื้อขยะรีไซเคิล จากสมาชิกกองทุนฌาปนกิจขยะฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [15 มิถุนายน 2564]
วันนี้ ศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 2564 อบต.บ้านเชียง ดำเนินมาตรการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 ตามมาตรการของท่านผู้บริหาร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ในวันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564 ของ ศพด. ในสังกัด... [11 มิถุนายน 2564]
วันนี้ ศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป อบต.บ้านเชียง ได้ดำเนินการฉีดทำความสะอาดถนน พื้นอาคาร และฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในวันจันทร์ ที่... [11 มิถุนายน 2564]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : pageview67 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : pageview132
ฐานข้อมูลแหล่งน้ำ อบต.บ้านเชียง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : pageview130

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

thumb_up facebook
Facebook

public หนังสือราชการท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
บุคลากรภายใน
public ผู้บริหาร อบต
(นายรุ่งโรจน์ จันทะบูลย์)
ปลัด อบต.บ้านเชียง ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บ้านเชียง
โทร : 082-0321373
(นายรุ่งโรจน์ จันทะบูลย์)
ปลัด อบต.บ้านเชียง ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บ้านเชียง
โทร : 082-0321373
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

image ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านและควบคุมสุนัขและแมวจรจัด ปี 2562 [30 ตุลาคม 2562]
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 61- 31 มี.ค. 62) กิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น [1 กรกฎาคม 2562]
โครงการธนาคารขยะ ปี 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 61- 31 มี.ค. 62) [1 เมษายน 2562]
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมฯ


ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ