องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเชียง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง เลขที่ ๒๙๙ หมู่ที่ ๕ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๒-๒๑๙๘๓๙


บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line
รายงานข้อมูลทางการเงิน
folder งบแสดงฐานะทางการเงิน
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 22
เมื่อวาน 414
เดือนนี้ 2,551
เดือนที่แล้ว 7,344
ทั้งหมด 32,345

info_outline ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน

ข้อมูลพื้นฐาน

 บทที่  ๑

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง  อาณาเขต  เขตการปกครอง  ประชาชร  การศึกษา  สาธารณสุข  ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน  และทรัพยากรธรรมชาติ
 
ประวัติ
ชุมชนชาวบ้านเชียงเป็นชุมชนที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดอุดรธานี และประเทศไทยเป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีการตั้งถิ่นฐานมาเป็นเวลานานลักษณะการตั้งถิ่นฐานจะรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่อยู่บนเนิน และใช้พื้นที่โดย รอบประกอบอาชีพจนกระทั่งถึงปัจจุบันกลุ่มบ้านดงเย็นเป็นอีกกลุ่มซึ่งอยู่ใกล้เคียงการรวมกันอยู่เป็นกลุ่มนอกเหนือ จากกลุ่มนี้แล้วยังมีความสำคัญทางด้านความปลอดภัยของชุมชนด้วยชุมชนชาวบ้านเชียง เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีอารยะธรรมของชาวไทยพวน ที่อพยพมาจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง อำเภอหนองหานและประเทศลาว มีศิลปะและวัฒนธรรมเป็นของตนเองนักโบราณคดี ได้มาขุดค้นและสันนิษฐานว่าเป็นยุคสำริด พบโครงกระดูกและเครื่อง ปั้นดินเผา เครื่องใช้ต่าง ๆ มากมาย และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก อันดับที่ ๓๕๙ ของโลก และเป็นอันดับที่ ๔ ของประเทศไทย
ในปี พ.ศ .๒๕๓๙ สภาตำบลบ้านเชียงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๒๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐
 
ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง  ตั้งอยู่เลขที่  ๑๙๙  หมู่  ๕  ตำบลบ้านเชียง  อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  ห่างจากตัวอำเภอหนองหาน  ๑๓  กิโลเมตร  
 
เนื้อที่  ประมาณ  ๔๘  ตารางกิโลเมตร
 
อาณาเขตติดต่อ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองเม็ก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านยา
ทิศเหนือ         ติดต่อกับ อำเภอทุ่งฝน
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองสระปลาและอำเภอไชยวาน
 
เขตการปกครอง  มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด   ๙  หมู่บ้าน  ดังนี้
 
 
 * นายวรินทร  บุญเสริม  กำนันตำบลบ้านเชียง

 จำนวนประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น ๕,๑๔๑  คน  มีจำนวนครัวเรือน  ๑,๖๓๔  ครัวเรือน (ข้อมูล ๙  กรกฏาคม ๒๕๖๒)

แยกเป็น   ชาย ๒,๖๓๒ คน

แยกเป็น   หญิง ๒,๕๐๙ คน

        ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย     ๑๐๓     คน / ตารางกิโลเมตร       

        รายได้เฉลี่ย เป็นจำนวน    ๕๘,๗๕๐   บาท/คน/ปี          

     

8 พฤษภาคม 2563
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน

ข้อมูลพื้นฐาน

 บทที่  ๑

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง  อาณาเขต  เขตการปกครอง  ประชาชร  การศึกษา  สาธารณสุข  ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน  และทรัพยากรธรรมชาติ
 
ประวัติ
ชุมชนชาวบ้านเชียงเป็นชุมชนที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดอุดรธานี และประเทศไทยเป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีการตั้งถิ่นฐานมาเป็นเวลานานลักษณะการตั้งถิ่นฐานจะรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่อยู่บนเนิน และใช้พื้นที่โดย รอบประกอบอาชีพจนกระทั่งถึงปัจจุบันกลุ่มบ้านดงเย็นเป็นอีกกลุ่มซึ่งอยู่ใกล้เคียงการรวมกันอยู่เป็นกลุ่มนอกเหนือ จากกลุ่มนี้แล้วยังมีความสำคัญทางด้านความปลอดภัยของชุมชนด้วยชุมชนชาวบ้านเชียง เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีอารยะธรรมของชาวไทยพวน ที่อพยพมาจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง อำเภอหนองหานและประเทศลาว มีศิลปะและวัฒนธรรมเป็นของตนเองนักโบราณคดี ได้มาขุดค้นและสันนิษฐานว่าเป็นยุคสำริด พบโครงกระดูกและเครื่อง ปั้นดินเผา เครื่องใช้ต่าง ๆ มากมาย และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก อันดับที่ ๓๕๙ ของโลก และเป็นอันดับที่ ๔ ของประเทศไทย
ในปี พ.ศ .๒๕๓๙ สภาตำบลบ้านเชียงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๒๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐
 
ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง  ตั้งอยู่เลขที่  ๑๙๙  หมู่  ๕  ตำบลบ้านเชียง  อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  ห่างจากตัวอำเภอหนองหาน  ๑๓  กิโลเมตร  
 
เนื้อที่  ประมาณ  ๔๘  ตารางกิโลเมตร
 
อาณาเขตติดต่อ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองเม็ก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านยา
ทิศเหนือ         ติดต่อกับ อำเภอทุ่งฝน
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองสระปลาและอำเภอไชยวาน
 
เขตการปกครอง  มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด   ๙  หมู่บ้าน  ดังนี้
 
 
 * นายวรินทร  บุญเสริม  กำนันตำบลบ้านเชียง

 จำนวนประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น ๕,๑๔๑  คน  มีจำนวนครัวเรือน  ๑,๖๓๔  ครัวเรือน (ข้อมูล ๙  กรกฏาคม ๒๕๖๒)

แยกเป็น   ชาย ๒,๖๓๒ คน

แยกเป็น   หญิง ๒,๕๐๙ คน

        ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย     ๑๐๓     คน / ตารางกิโลเมตร       

        รายได้เฉลี่ย เป็นจำนวน    ๕๘,๗๕๐   บาท/คน/ปี          

     

8 พฤษภาคม 2563

บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร อบต
(นายรุ่งโรจน์ จันทะบูลย์)
ปลัด อบต.บ้านเชียง ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บ้านเชียง
(นายรุ่งโรจน์ จันทะบูลย์)
ปลัด อบต.บ้านเชียง ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บ้านเชียง
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น