messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเชียง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
นายประวิทธิ์ คำขุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานข้าราชการ ครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น โดยพร้อมเพรียงกัน ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 93
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมวินัย การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 166
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมวินัย การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 274
มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 1.ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการของออบต.บ้านเชียง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2562 | โดย : สำนักปลัด อบต. | เปิดอ่าน : 428
มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2558 | โดย : สำนักปลัด อบต. | เปิดอ่าน : 399
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1