องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเชียง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
insert_drive_file นายประวิทธิ์ คำขุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานข้าราชการ ครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น โดยพร้อมเพรียงกัน ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 112
photo นายประวิทธิ์ คำขุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ ครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น โดยพร้อมเพรียงกัน ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file นายรุ่งโรจน์ จันทะบูลย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ ครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น โดยพร้อเพรียงกัน ณ หน้าสำนักงานองค์การบริารส่วนตำบลบ้านเชียง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 333
photo ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : สำนักปลัด-อบต. | เปิดอ่าน : 254
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1